Kampania wizerunkow Mniejszość Niemiecka

O kampanii


 „Mniejszość Niemiecka ma wartość! / Deutsche Minderheit hat Wert!” to tytuł kampanii zainaugurowanej przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim w roku 2019.

„Mniejszość to bogactwo” ten slogan często towarzyszy dyskusjom na temat mniejszości, ale codzienność w kraju, w którym przyznawanie się do swych niemieckich korzeni było w całym okresie komunizmu zakazane, oczywistością nie jest. Obserwujemy, że świadomość tego kim jest mniejszość, co ją wyróżnia w społeczeństwie polskim, w tym również wśród  mieszkańców województwa opolskiego pozostaje na odczuwalnie niskim poziomie. Tak zrodził się pomysł na wyjątkową kampanię, która przybliżając ciekawe postacie ze środowiska Mniejszości Niemieckiej, pokazuje, że bycie częścią społeczności mniejszości narodowej jest czymś wyjątkowym.

Główni bohaterowie kampanii to wartościowe i zaangażowane społecznie osoby, działające w ramach struktur TSKN.  Głównym bohaterom towarzyszą hasła/wartości ważne dla każdej społeczności lokalnej: „Kultura ma wartość”, „Społeczeństwo ma wartość”, „Język ma wartość”, „Wiara ma wartość”, „Tradycja ma wartość”, „Wspólnota ma wartość”. Te i inne wspólne wartości są podstawą wielu dobrych działań, inicjatyw i cementują wielowiekowe współistnienie naszych społeczności. Poznajcie bohaterów i śledźcie nasze działania w ramach kampanii!


Historie


Anna Wyrwich

Mieszkanka Bogacicy, germanistka, działaczka Mniejszości Niemieckiej.

Andrea Polański

mieszkanka Gogolina, uczennica, młoda dziennikarka, działaczka młodzieżówki Mniejszości Niemieckiej.

Karina Walach

Mieszkanka Łan, nauczycielka, działaczka społeczna, aktywistka Mniejszości Niemieckiej.

Norbert Rasch

Mieszkaniec Prószkowa, germanista, biznesmen, muzyk, działacz Mniejszości Niemieckiej.

Mattheus Czellnik

Mieszkaniec Dobrodzienia, student, geneaolog-hobbysta, aktywista społeczny.

Adam Kubik

Pochodzi z Rożniątowa, wykładowca języka niemieckiego, doktorant Uniwersytetu w Heidelbergu, badacz Śląska.

Elisabeth Kampa

Mieszkanka Raszowej, nauczycielka, opiekunka zespołu Wal-Nak, działaczka Mniejszości Niemieckiej.

Klaus Leschik

Mieszkaniec Szczedrzyka, z zamiłowania hodowca ptaków, wieloletni aktywista Mniejszości Niemieckiej.

Zuzanna Herud

Mieszkanka Dobrej, germanistka, aktywna działaczka Mniejszości Niemieckiej od najmłodszych lat, z zamiłowania wokalistka.

Łukasz Jastrzembski

Mieszkaniec Leśnicy, burmistrz gminy Leśnica, informatyk, wieloletni członek Mniejszości Niemieckiej.

Marek Dziony

Mieszkaniec Białej, diakon stały, germanista, wieloletni członek Mniejszości Niemieckiej.

Barbara Mientus

Mieszkanka Raszowej, bibliotekarka, animatorka kultury, wieloletnia działaczka Mniejszości Niemieckiej.

Sponsorzy


Sponsorzy dzięki którym kampania mogła zostać zrealizowana

Kontakt


Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

Sozial-Kulturelle Gesellschaft der Deutschen im Oppelner Schlesien

ul. Konopnickiej 6

45-004 Opole

tskn@skgd.pl

www.skgd.pl


Koordynatorka / Koordinatorin: Joanna Hassa

Joanna.hassa@skgd.pl